En verden af lys og spejle

Mange storbyer omtales ofte som et skyskraber helvede, hvor der intet lys kan penetrere igennem de store bygningers høje facader, men derimod misforstås dette på et helt og igennem dybt punkt. Disse bygninger og de høje skyskrabere, for eksempel hvis der tages udgangspunkt i New York, så er de netop designet med restriktioner omkring hvor lidt sollys der skal kunne komme ned igennem gadeforløbene til den almene fodgæner eller bilkører. For at gøre dette arbejdes der både med diverse højder, alt efter bygningens placering i forhold til konteksten, men også den måde som facaderne og bygningernes former bliver behandlet og designet på. Der arbejdes for eksempel meget med tynde former i toppen, men også de reflekterende glasfacader der ofte er med til at bringe utroligt meget sollys ned og giver dermed en farverig by på sollys.