Tiden går, klokken slår. Dagene går, og pludselig er det et nyt år. Hvor blev tiden af? Den rendte fra os?
Måske har du opnået de ting, du gerne har villet opnå, når dit live er ved at være slut. Dog er det ikke sikkert, du har opnået alle dine mål, når du er nået til vejs ende. Og som alle er klar over, bliver ens krop kun mere og mere slidt for tiden der går, derfor skal man gøre de ting, man gerne vil, mens man har mulighed for det. Vil man gerne bestige et bjerg som for eksempel Kilimanjaro, skal man altså ikke gøre det, når man først bliver gammel og grå, man skal sørge for, at planlægge de forskellige ting i god tid, såde når at blive gjort inden det er for sent. Lav f.eks. en liste med de ting du gerne vil opnå, så er det nemmere at have et overblik over de forskellige ting.