Der er mange forældre, der lever ud fra devisen om, at hvad du ønsker skal du få. Børnene kan mange gange peg frit på noget, som de gerne vil have, og så får de det. Gerne op til jul og fødselsdage, er der ekstra meget fokus på denne tendens. Fordi det er også noget, som gør noget ved børnene og den forbrugerkultur, som man lader dem vokse op i. Noget som man også selv kan være med til at præge.

Man må gerne selv arbejde for det

For det er måske ikke altid, at man bare skal give børnene, hvad de peger på. Nogle gange er det også godt at lære, at man skal arbejde, for at nå et mål. Hvad målet er, kan være forskelligt. Men det at man lærer, at det altså kræver en indsats for at få noget ud af det, kan være rigtig gavnligt, at få ind i sin opdragelse. Og noget som forældre godt kunne tænke over.