Hvis det er man går ind på nettet, kan man finde mange sider der er fokuseret på at smede lejer og udlejere sammen, og det er noget som man bør tage brug af selv. Det er i hvert fald noget, der vil gøre ens søgen meget nemmere når det er man skal i gang. Det skal nok ikke komme som nogen overraskelse, at storbyerne er de steder hvor man kommer til at have det mest svært med at finde et sted og bo. Det er ofte noget som mange også gerne vil, og hvis det er noget som man virkelig gerne vil må man også i gang i god tid. Der er nogle studier, som starter når man får af vide at man er blevet optaget. Dette gør også, at man nogle gange må takke ja til en lejlighed, som man ikke skal bo i før om et par måneder, fordi man skal afslutte det andet man er i gang med. Så det kan blive lidt svært.