I disse år er der megen fokus omkring det gode liv, og hvor vigtigt det er, at det liv vi hver især lever er godt. Men hvad er det gode liv så? Det er der nok lige så mange bud på, som der er mennesker, og dog er der alligevel nogle helt grundliggende principper for alle os mennesker, som er i spil når vi taler om det gode liv. Sundhed og trivsel fysisk såvel som mentalt, tryghed, en økonomi i balance og tætte sociale relationer. Disse faktorer skal være på plads, og danner rammen og fundamentet for, at vi mennesker kan leve et godt liv. Her kan vi så bygge ovenpå, og gøre de ting der gør os lykkelige,hvad enten det er at rejse, spise god mad eller dyrke en fritidsinteresse. Og vi er heldige os der er født i Danmark, vi er født med en guldske i hånden, og har mulighed for at leve et godt liv indenfor de bolde vi så at sige magter og evner at gribe. Lever du det gode liv?