I dag hører man en masse omkring netværk, når man snakker om arbejdslivet. Det har noget at gøre med, at man skal bruge de kontakter, som man lige så stille bygger op forskellige steder. Og fordi der er så mange online funktioner, hvor man i dag kan holde øje med sine kontakter. Så giver det også en meget bedre muligheder for at udnytte de kontakter, som man får samlet i sit netværk.

Brug dem i de rigtige situationer

Og hvis man skal få noget ud af sit netværk. Så handler det om, at man bruger det i de rigtige situationer. Det vil sige, at hvis man har personer i sit netværk inden for bestemte brancher eller andet. Så kan man trække på dem, når man skal have løst flere opgaver. Tilsvarende kan man så selv tilbyde noget, når det kommer inden for ens eget interessefelt.